تسهیلات بهترین دانشگاه در جهان

آموزش DBA و MBA

دوره های آموزشی مدیریت عالی کسب و کار MBA و DBA به همراه مدرک پایان دوره معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره های DBA و MBA