درباره ی دانشگاه

دوره های آموزشی مدیریت عالی کسب و کار MBA و DBA به همراه مدرک پایان دوره معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره های DBA و MBA5